Trigym Indoor Tricarbon Duathlon – 16.12.2018

Trigym Indoor Duathlon

Dystans 3km/12km/2km

Miejsce: Trigym Szczecin

Organizator: Trigym Szczecin

Sponsor Główny: Tricarbon

Bieg – Bieżnie grawitacyjne AirRunner –  bark ograniczeń prędkości

Rower – trenażer Wahoo Snap w programie Perfpro – brak ograniczeń prędkości

Strefa zmian T1 i T2 – dynamiczne

Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi – kask nieobowiązkowy – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.

Maksymalna dopuszczalna ilość zawodników – 60

Profil Trasy Kolarskiej

14.12-15.12 – Otwarcie biura zawodów – odbiór pakietów startowych

16.12 Niedziela

07:30 Wprowadzenie rowerów do strefy zmian dla pierwszej fali

07:55 – Oficjalne otwarcie zawodów –

08:00 – – start pierwszej fali zawodników – starty odbywać się będą po 10 osób co 1.5h

19:30 – przewidywany ostatni zawodnik na mecie

19:45 – Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród

19:50 – Dekoracja zwycięzców

20:00 – Oficjalne zamknięcie zawodów

 

Nagrody:

Dla zawodników w klasyfikacja Open  K i M przyznane zostaną nagrody od sponsora głównego sklepu Tricarbon

Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie , które podpiszą oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

2. Podczas zawodów obowiązuje regulamin klubu Trigym  dostępny na stronie www.trigym.pl

3. Każdy kto zapisuje się i akceptuje regulamin oświadcza, że

 

Zgłoszenia:

poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na stronie klubu www.trigym.pl oraz uiszczenia opłaty startowej.

 

Opłata startowa:

– startowa-  płatna przelewem na konto Trigym Tomasz Świtalski ul.Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin numer konta Ing Bank: 13 1050 1559 1000 0097 0194 9233 albo w recepcji klubu najpóźniej na dzień przed zawodami. W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko” uczestnika.
– Wysokość opłaty startowej wynosi 50 zł  i obowiązuje przez cały okres zgłoszeń.
– Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż na dzień przed zawodami.
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej.
– Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne zostanie potwierdzone drogą mailową wraz z podaniem numeru startowego i fali

– W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon :

REGULAMIN/INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

1. Dystans duathlonu to 3 km bieg / 12 km rower / 2 km bieg
2. W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców / opiekunów do wzięcia w nich udziału;
3. Trasa – w załączniku – pagórkowata z kilkoma podjazdami, biegowa po bieżni Air Runner;
4. Strefa zmian – pomiędzy strefą rowerową a biegową w wyznaczonym miejscu . Rowery ustawione w odległości pozwalającej na płynne rozpoczęcie jazdy.
5. Stefa zmian – dynamiczna – płynne przejście pomiędzy biegiem a rowerem bez zatrzymania
czasu.
6. Program Perfpro – program do grupowej jazdy na czas – pomiar prędkości w oparciu o
interaktywny trenażer Wahoo Snap.
7. Bieżnia Air Runner – bieżnia zakrzywiona – nie zasilana energią elektryczną – napędzana
własną siłą mięśni – brak ograniczeń prędkości.
8. Maksymalna ilość uczestników 60 osób.
9. Każdy z zawodników musi podać swoją wagę ciała.
10. Jeżeli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do masy zawodnika, organizator może prosić o
zważenie przed zawodami na wadze klubowej.
11. Start falowy co 1.5h po 10 osób.
12. Przypisanie do danej fali jest losowe i nie ma podziału na przewidywany czas ukończenia.
13. Koniec biegu liczony jest w momencie osiągnięcia przez zawodnika określonego dystansu.
Zawodnik sam kontroluje osiągnięty dystans.
14. Jeżeli zawodnik nie osiągnął podczas biegu lub roweru założonego dystansu i rozpoczął
kolejny etap konkurencji zostaje zdyskwalifikowany.
15. Limit ukończenia zawodów 01h :30 min
16. Kara – za niesportowe zachowanie 1min – pierwsze i ostatnie ostrzeżenie – następnie
dyskwalifikacja.
17. Pomiar czasu – czas całkowity liczony jest ręcznie. Rower liczony jest automatycznie przez
program Perfpro.  Bieg liczony automatycznie przez bieżnie Air Runner;
18. Wyniki – wyniki będą podane na podane sms oraz dostępne na stronie organizatora.
19. Dodatkowo wynik roweru zostanie wysłany drogą mailową z całym opisem i analizą Perfpro  (możliwość wykorzystania Stravy i Training Peaks) .
20. Ograniczenia – bieżnia Air Runner – prędkość liczona z ilości obrotów rolki i jest obarczona
pewnego rodzaju różnicą do rzeczywistego biegu w terenie, ale wszystkie bieżnie Air Runner
zachowują się w ten sam sposób.
21. Ograniczenia Perfpro – prędkość liczona dzięki watom i wadze uczestnika w sposób bardzo
przybliżony do rzeczywistej. Wszystkie trenażery zostały odpowiednie skalibrowane i nie powinny być obarczone żadnym błędem.
22. W razie jakichkolwiek niejasności decyduję organizator po konsultacji z sędziami.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i poinformowaniu o tym uczestników.
24. Zawodnik ma obowiązek posiadać numer startowy cały czas podczas trwania zawodów;
25. Zawodnik nie ma obowiązku posiadać kasku podczas trwania zawodów
26. Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi  – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.
27. Za pozostawione w szatni rzeczy klub Trigym nie odpowiada.

Oficjalne wyniki Tricarbon Duathlon 16.12.2018!!!
Gratulujemy zwycięzcom i widzimy się już 12.01.2019 na części drugiej.

1. Oliwa Michał 39:47,0
2. Vasilevicius Vytas 41:40,96
3. Adrian Wilk 42:01,9
4. Nowicki Piotr 42:40,6
5. Piotr Padee 42:42,47
6. Smęda Bartosz 44:06,1
7. Greguła Wojciech 44:27,6
8. Śmieja Bartosz 46:23,1
9. Marcin Michałowski 46:35,4
10. Kamil Czaja 46:37,94
11. Chabasiński Rafał 47:11,48
12. Tomek Wiśniewski 47:17,00
13. Beker Jan 49:18,6
14. Marek Janiak 49:36,61
15. Pavel Zalatukhin 50:40,81
16. Jelonkiewicz Sebastian 50:43,6
17. Piotr Młynarczyk 50:43,6
18. Piotr Kotowicz 52:14,65
19. Przybysz Tomasz 53:06,0
20. Kamil Lewicki 53:39,31
21. Mariusz Pentela 1:03:08,87
22. Małgorzata Osojca 1:07:01,8

Oficjalne wyniki sztafet podczas Tricarbon Duathlon 16.12.2018:
1. Bartosz Smęda/Adrian Wilk 41:01,36
2. Natalia Pindera/Tomasz Komorowski 44:56,16
3. Gryfus Team Marcin Gaj 49:58,83
4. Grażyna Cichocka/ Agata Maryniak 53:03,38
5. Dorota Rogacka/ Damian Pikuła 54:53,82
6. Fatfighters 56:45,41
7. Bros Team 57:52,22

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon – 12.01.2019

Trigym Indoor Duathlon

Dystans 3km/12km/2km

Miejsce: Trigym Szczecin

Organizator: Trigym Szczecin

Sponsor Główny: Tricarbon

Bieg – Bieżnie grawitacyjne AirRunner –  bark ograniczeń prędkości

Rower – trenażer Wahoo Snap w programie Perfpro – brak ograniczeń prędkości

Strefa zmian T1 i T2 – dynamiczne

Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi – kask nieobowiązkowy – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.

Maksymalna dopuszczalna ilość zawodników – 60

Profil Trasy Kolarskiej

11.01-12.01 – Otwarcie biura zawodów – odbiór pakietów startowych

12.01 Sobota

07:30 Wprowadzenie rowerów do strefy zmian dla pierwszej fali

07:55 – Oficjalne otwarcie zawodów

08:00 – Start pierwszej fali zawodników – starty odbywać się będą po 10 osób co 1.5h

19:30 – Przewidywany ostatni zawodnik na mecie

19:45 – Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród

19:50 – Dekoracja zwycięzców

20:00 – Oficjalne zamknięcie zawodów

 

Nagrody:

Dla zawodników w klasyfikacji Open  K i M przyznane zostaną nagrody od sponsora głównego sklepu Tricarbon

Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie , które podpiszą oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

2. Podczas zawodów obowiązuje regulamin klubu Trigym  dostępny na stronie www.trigym.pl

3. Każdy kto zapisuje się i akceptuje regulamin oświadcza, że zna swój stan zdrowia i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

Zgłoszenia:

Poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na stronie klubu www.trigym.pl oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

Opłata startowa:

– Płatna przelewem na konto Trigym Tomasz Świtalski ul.Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin numer konta Ing Bank: 13 1050 1559 1000 0097 0194 9233 albo w recepcji klubu najpóźniej na dzień przed zawodami. W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika.
– Wysokość opłaty startowej wynosi 50 zł  i obowiązuje przez cały okres zgłoszeń.
– Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż na dzień przed zawodami.
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej.
– Dokonanie opłaty startowej zostanie potwierdzone drogą mailową wraz z podaniem numeru startowego i fali.

– W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon :

REGULAMIN/INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

1. Dystans duathlonu to 3 km bieg / 12 km rower / 2 km bieg
2. W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców / opiekunów do wzięcia w nich udziału;
3. Trasa – w załączniku – pagórkowata z kilkoma podjazdami, biegowa po bieżni Air Runner;
4. Strefa zmian – pomiędzy strefą rowerową a biegową w wyznaczonym miejscu . Rowery ustawione w odległości pozwalającej na płynne rozpoczęcie jazdy.
5. Stefa zmian – dynamiczna – płynne przejście pomiędzy biegiem a rowerem bez zatrzymania
czasu.
6. Program Perfpro – program do grupowej jazdy na czas – pomiar prędkości w oparciu o
interaktywny trenażer Wahoo Snap.
7. Bieżnia Air Runner – bieżnia zakrzywiona – nie zasilana energią elektryczną – napędzana
własną siłą mięśni – brak ograniczeń prędkości.
8. Maksymalna ilość uczestników 60 osób.
9. Każdy z zawodników musi podać swoją wagę ciała.
10. Jeżeli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do masy zawodnika, organizator może prosić o
zważenie przed zawodami na wadze klubowej.
11. Start falowy co 1.5h po 10 osób.
12. Przypisanie do danej fali jest losowe i nie ma podziału na przewidywany czas ukończenia.
13. Koniec biegu liczony jest w momencie osiągnięcia przez zawodnika określonego dystansu.
Zawodnik sam kontroluje osiągnięty dystans.
14. Jeżeli zawodnik nie osiągnął podczas biegu lub roweru założonego dystansu i rozpoczął
kolejny etap konkurencji zostaje zdyskwalifikowany.
15. Limit ukończenia zawodów 01h :30 min
16. Kara – za niesportowe zachowanie 1min – pierwsze i ostatnie ostrzeżenie – następnie
dyskwalifikacja.
17. Pomiar czasu – czas całkowity liczony jest ręcznie. Rower liczony jest automatycznie przez
program Perfpro.  Bieg liczony automatycznie przez bieżnie Air Runner;
18. Wyniki – wyniki będą podane na podane sms oraz dostępne na stronie organizatora.
19. Dodatkowo wynik roweru zostanie wysłany drogą mailową z całym opisem i analizą Perfpro  (możliwość wykorzystania Stravy i Training Peaks) .
20. Ograniczenia – bieżnia Air Runner – prędkość liczona z ilości obrotów rolki i jest obarczona
pewnego rodzaju różnicą do rzeczywistego biegu w terenie, ale wszystkie bieżnie Air Runner
zachowują się w ten sam sposób.
21. Ograniczenia Perfpro – prędkość liczona dzięki watom i wadze uczestnika w sposób bardzo
przybliżony do rzeczywistej. Wszystkie trenażery zostały odpowiednie skalibrowane i nie powinny być obarczone żadnym błędem.
22. W razie jakichkolwiek niejasności decyduję organizator po konsultacji z sędziami.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i poinformowaniu o tym uczestników.
24. Zawodnik ma obowiązek posiadać numer startowy cały czas podczas trwania zawodów;
25. Zawodnik nie ma obowiązku posiadać kasku podczas trwania zawodów
26. Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi  – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.
27. Za pozostawione w szatni rzeczy klub Trigym nie odpowiada.

M K Indywidualana Bieg + T1 Rower czas po rower T2 + Bieg Total czas
1 Michał Oliwa 00:12:06 0:17:58 00:30:04 0:08:54 00:38:58
2 Bartosz Smęda 00:12:11 0:19:06 00:31:17 0:09:14 00:40:31
3 Piotr Padee 00:13:31 0:19:11 00:32:42 0:09:40 00:42:22
4 Adrian Wilk 00:12:32 0:20:50 00:33:22 0:09:46 00:43:08
5 Norbert Giecewicz 00:13:49 0:19:04 00:32:53 0:10:18 00:43:11
6 Vitas Vasylevicius 00:12:51 0:21:05 00:33:56 0:09:32 00:43:28
1 Woźniak Joanna 0:14:33 0:14:49 0:29:22 0:14:38 0:44:00
7 Piotr Nowicki 00:13:41 0:20:04 00:33:45 0:11:02 00:44:47
8 Adrian Jankowski 00:13:37 0:21:10 00:34:47 0:10:14 00:45:01
9 Bartosz Śmieja 0:16:01 0:17:31 0:33:32 0:12:15 0:45:47
10 Piotr Grzegórzek 00:13:41 0:22:03 00:35:44 0:10:21 00:46:05
11 Marcin Michałowski 00:14:22 0:21:43 00:36:05 0:10:24 00:46:29
12 Mateusz Osojca 00:14:13 0:22:04 00:36:17 0:10:40 00:46:57
13 Rafał Chabasiński 00:15:22 0:21:55 00:37:17 0:10:41 00:47:58
14 Zając Krzysztof 0:14:31 0:22:29 0:37:00 0:11:47 0:48:47
15 Gozdyra Rafał 00:15:10 0:22:30 00:37:40 0:11:43 00:49:23
16 Tomasz Wiśniewski 0:14:51 0:22:54 0:37:45 0:11:39 0:49:24
17 Marek Janiak 0:16:19 0:22:49 0:39:08 0:11:39 0:50:47
18 Sebastian Jelonkiewicz 0:17:40 0:20:25 0:38:05 0:13:13 0:51:18
2 Karolina Jahnz 0:17:52 0:23:57 0:41:49 0:13:09 0:54:58
19 Kamil Lewicki 0:17:17 0:25:18 0:42:35 0:12:51 0:55:26
20 Wojciech Napiórkowski 00:17:17 0:25:14 00:42:31 0:13:22 00:55:53
3 Małgorzata Osojca 00:20:01 0:27:14 00:47:15 0:14:15 01:01:30
21 Maciek Waligórski 0:19:23 0:26:37 0:46:00 0:15:37 1:01:37
22 Mariusz Pentela 0:19:42 0:22:07 0:41:49 0:21:13 1:03:02
23 Justyna Nanu 0:26:05 0:32:57 0:59:02 0:24:15 1:23:17
24 Przemek Miller 0:16:59 0:24:16 0:41:15 0:14:09  00:55:24
Sztafety Bieg + T1 Rower czas po rower T2 + Bieg Total czas
1 Natalia Pindera / Tomasz Komorowski 00:13:26 0:21:49 00:35:15 0:09:09 00:44:24
2 Best Gryfus Adam Gruszka/ Marcin Gaj 00:17:26 0:19:25 00:36:51 0:11:47 00:48:38
3 Best Gryfuska Agata Walkowiak / Patrycja Kwaśniewska 00:16:29 0:21:02 00:37:31 0:11:20 00:48:51
4 Kaczmarek Bros team 00:15:01 0:25:09 00:40:10 0:10:33 00:50:43
5 Marcin Gaj / Adam Olchawa 00:17:57 0:22:42 00:40:39 0:12:46 00:53:25
6 Kaczory 00:15:36 0:28:07 00:43:43 0:10:27 00:54:10
7 Damian Pikuła / Dorota Rogacka 00:21:56 0:19:21 00:41:17 0:14:31 00:55:48
8 Darek Matysiak / Ania Maksymiak 00:21:43 0:21:48 00:43:31 0:13:42 00:57:13
9 Grażyna Cichocka / Agata Maryniak 00:19:28 0:24:10 00:43:38 0:14:51 00:58:29

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon – 09.02.2019

Trigym Indoor Duathlon

Dystans 3km/12km/2km

Miejsce: Trigym Szczecin

Organizator: Trigym Szczecin

Sponsor Główny: Tricarbon

Bieg – Bieżnie grawitacyjne AirRunner –  bark ograniczeń prędkości

Rower – trenażer Wahoo Snap w programie Perfpro – brak ograniczeń prędkości

Strefa zmian T1 i T2 – dynamiczne

Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi – kask nieobowiązkowy – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.

Maksymalna dopuszczalna ilość zawodników – 60

Profil Trasy Kolarskiej

08.02-09.02 – Otwarcie biura zawodów – odbiór pakietów startowych

09.02 Sobota

07:30 Wprowadzenie rowerów do strefy zmian dla pierwszej fali

07:55 – Oficjalne otwarcie zawodów

08:00 – Start pierwszej fali zawodników – starty odbywać się będą po 10 osób co 1.5h

19:30 – Przewidywany ostatni zawodnik na mecie

19:45 – Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród

19:50 – Dekoracja zwycięzców

20:00 – Oficjalne zamknięcie zawodów

 

Nagrody:

Dla zawodników w klasyfikacji Open  K i M przyznane zostaną nagrody od sponsora głównego sklepu Tricarbon

Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie , które podpiszą oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

2. Podczas zawodów obowiązuje regulamin klubu Trigym  dostępny na stronie www.trigym.pl

3. Każdy kto zapisuje się i akceptuje regulamin oświadcza, że zna swój stan zdrowia i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

Zgłoszenia:

Poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na stronie klubu www.trigym.pl oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

Opłata startowa:

– Płatna przelewem na konto Trigym Tomasz Świtalski ul.Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin numer konta Ing Bank: 13 1050 1559 1000 0097 0194 9233 albo w recepcji klubu najpóźniej na dzień przed zawodami. W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika.
– Wysokość opłaty startowej wynosi 50 zł  i obowiązuje przez cały okres zgłoszeń.
– Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż na dzień przed zawodami.
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej.
– Dokonanie opłaty startowej zostanie potwierdzone drogą mailową wraz z podaniem numeru startowego i fali.

– W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon :

REGULAMIN/INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

1. Dystans duathlonu to 3 km bieg / 12 km rower / 2 km bieg
2. W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców / opiekunów do wzięcia w nich udziału;
3. Trasa – w załączniku – pagórkowata z kilkoma podjazdami, biegowa po bieżni Air Runner;
4. Strefa zmian – pomiędzy strefą rowerową a biegową w wyznaczonym miejscu . Rowery ustawione w odległości pozwalającej na płynne rozpoczęcie jazdy.
5. Stefa zmian – dynamiczna – płynne przejście pomiędzy biegiem a rowerem bez zatrzymania
czasu.
6. Program Perfpro – program do grupowej jazdy na czas – pomiar prędkości w oparciu o
interaktywny trenażer Wahoo Snap.
7. Bieżnia Air Runner – bieżnia zakrzywiona – nie zasilana energią elektryczną – napędzana
własną siłą mięśni – brak ograniczeń prędkości.
8. Maksymalna ilość uczestników 60 osób.
9. Każdy z zawodników musi podać swoją wagę ciała.
10. Jeżeli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do masy zawodnika, organizator może prosić o
zważenie przed zawodami na wadze klubowej.
11. Start falowy co 1.5h po 10 osób.
12. Przypisanie do danej fali jest losowe i nie ma podziału na przewidywany czas ukończenia.
13. Koniec biegu liczony jest w momencie osiągnięcia przez zawodnika określonego dystansu.
Zawodnik sam kontroluje osiągnięty dystans.
14. Jeżeli zawodnik nie osiągnął podczas biegu lub roweru założonego dystansu i rozpoczął
kolejny etap konkurencji zostaje zdyskwalifikowany.
15. Limit ukończenia zawodów 01h :30 min
16. Kara – za niesportowe zachowanie 1min – pierwsze i ostatnie ostrzeżenie – następnie
dyskwalifikacja.
17. Pomiar czasu – czas całkowity liczony jest ręcznie. Rower liczony jest automatycznie przez
program Perfpro.  Bieg liczony automatycznie przez bieżnie Air Runner;
18. Wyniki – wyniki będą podane na podane sms oraz dostępne na stronie organizatora.
19. Dodatkowo wynik roweru zostanie wysłany drogą mailową z całym opisem i analizą Perfpro  (możliwość wykorzystania Stravy i Training Peaks) .
20. Ograniczenia – bieżnia Air Runner – prędkość liczona z ilości obrotów rolki i jest obarczona
pewnego rodzaju różnicą do rzeczywistego biegu w terenie, ale wszystkie bieżnie Air Runner
zachowują się w ten sam sposób.
21. Ograniczenia Perfpro – prędkość liczona dzięki watom i wadze uczestnika w sposób bardzo
przybliżony do rzeczywistej. Wszystkie trenażery zostały odpowiednie skalibrowane i nie powinny być obarczone żadnym błędem.
22. W razie jakichkolwiek niejasności decyduję organizator po konsultacji z sędziami.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i poinformowaniu o tym uczestników.
24. Zawodnik ma obowiązek posiadać numer startowy cały czas podczas trwania zawodów;
25. Zawodnik nie ma obowiązku posiadać kasku podczas trwania zawodów
26. Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi  – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.
27. Za pozostawione w szatni rzeczy klub Trigym nie odpowiada.

M K Indywidualana Bieg + T1 Rower czas po rower T2 + Bieg Total czas
1 Jarek Dulny Team 0:10:28 0:22:19 0:32:47 0:06:56 0:39:43
2 Smęda Bartosz 0:12:10 0:19:50 0:32:00 0:09:08 0:41:08
3 Vitas Vasilevicius 0:12:17 0:20:15 0:32:32 0:09:00 0:41:32
4 Nowicki Piotr 0:13:31 0:19:09 0:32:40 0:09:55 0:42:35
5 Michał Oliwa / Andrzej Tokarski 0:12:00 0:23:00 0:35:00 0:07:54 0:42:54
6 Jankowski Adrian 0:13:38 0:19:53 0:33:31 0:09:30 0:43:01
7 Giecewicz Norbert 0:14:05 0:19:07 0:33:12 0:10:20 0:43:32
8 Grzeórzek Piotr 0:13:11 0:20:52 0:34:03 0:09:54 0:43:57
9 Kamil Czaja 0:14:51 0:22:13 0:37:04 0:10:11 0:47:15
1 Woźniak Joanna 0:14:39 0:21:54 0:36:33 0:10:58 0:47:31
10 Krzysztof Zając 0:14:49 0:21:00 0:35:49 0:11:49 0:47:38
11 Tomek Świtalski 0:15:46 0:20:52 0:36:38 0:11:11 0:47:49
2 Karolina Jahnz 0:16:24 0:22:09 0:38:33 0:12:07 0:50:40
12 Wiktor Wolski 0:15:31 0:25:29 0:41:00 0:11:22 0:52:22
13 Oskar Kęszycki 0:17:55 0:23:31 0:41:26 0:12:47 0:54:13
14 Kamil Lewicki 0:19:12 0:23:18 0:42:30 0:14:48 0:57:18
15 Adam Macudziński 0:17:48 0:25:57 0:43:45 0:14:17 0:58:02
16 Ziółkowski Arkadiusz 0:17:54 0:28:10 0:46:04 0:13:28 0:59:32
17 Czarnota Krzysztof 0:19:55 0:25:50 0:45:45 0:15:13 1:00:58
18 Krzysztof Sikora 0:20:25 0:25:45 0:46:10 0:16:18 1:02:28

 

Bieg + T1 Rower czas po rower T2 + Bieg Total czas
1 Marcin Michałowski / Nowaczyk Dawid 00:12:00 0:19:02 00:31:02 0:07:55 00:38:57
2 Marcin Retkowski / Damian Gorszka 00:13:16 0:20:14 00:33:30 0:08:47 00:42:17
3 Natalia Pindera / Tomasz Komorowski 00:13:17 0:23:18 00:36:35 0:08:54 00:45:29
4 Przemek Kaczorowski/ Małgorzata 00:15:07 0:22:24 00:37:31 0:10:21 00:47:52
5 Kaczmarek Bros Team 00:14:30 0:25:04 00:39:34 0:10:01 00:49:35
6 Marcin Gaj/ Karolina Jahnz 00:16:56 0:21:58 00:38:54 0:10:53 00:49:47
7 Krzysztof Sadzik / Katarzyna Białkowska 00:20:37 0:27:02 00:47:39 0:10:34 00:58:13
8 Jerzy Kowalczyk/Anna Wiącek 00:20:48 0:30:33 00:51:21 0:14:57 01:06:18

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon – 10.03.2019

Trigym Indoor Duathlon

Dystans 3km/12km/2km

Miejsce: Trigym Szczecin

Organizator: Trigym Szczecin

Sponsor Główny: Tricarbon

Bieg – Bieżnie grawitacyjne AirRunner –  bark ograniczeń prędkości

Rower – trenażer Wahoo Snap w programie Perfpro – brak ograniczeń prędkości

Strefa zmian T1 i T2 – dynamiczne

Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi – kask nieobowiązkowy – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.

Maksymalna dopuszczalna ilość zawodników – 60

Profil Trasy Kolarskiej

09.03-10.03 – Otwarcie biura zawodów – odbiór pakietów startowych

10.03 Niedziela

07:30 Wprowadzenie rowerów do strefy zmian dla pierwszej fali

07:55 – Oficjalne otwarcie zawodów

08:00 – Start pierwszej fali zawodników – starty odbywać się będą po 10 osób co 1.5h

19:30 – Przewidywany ostatni zawodnik na mecie

19:45 – Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród

19:50 – Dekoracja zwycięzców

20:00 – Oficjalne zamknięcie zawodów

 

Nagrody:

Dla zawodników w klasyfikacji Open  K i M przyznane zostaną nagrody od sponsora głównego sklepu Tricarbon

Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie , które podpiszą oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

2. Podczas zawodów obowiązuje regulamin klubu Trigym  dostępny na stronie www.trigym.pl

3. Każdy kto zapisuje się i akceptuje regulamin oświadcza, że zna swój stan zdrowia i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

Zgłoszenia:

Poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na stronie klubu www.trigym.pl oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

Opłata startowa:

– Płatna przelewem na konto Trigym Tomasz Świtalski ul.Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin numer konta Ing Bank: 13 1050 1559 1000 0097 0194 9233 albo w recepcji klubu najpóźniej na dzień przed zawodami. W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika.
– Wysokość opłaty startowej wynosi 50 zł  i obowiązuje przez cały okres zgłoszeń.
– Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż na dzień przed zawodami.
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej.
– Dokonanie opłaty startowej zostanie potwierdzone drogą mailową wraz z podaniem numeru startowego i fali.

– W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon :

REGULAMIN/INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

1. Dystans duathlonu to 3 km bieg / 12 km rower / 2 km bieg
2. W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców / opiekunów do wzięcia w nich udziału;
3. Trasa – w załączniku – pagórkowata z kilkoma podjazdami, biegowa po bieżni Air Runner;
4. Strefa zmian – pomiędzy strefą rowerową a biegową w wyznaczonym miejscu . Rowery ustawione w odległości pozwalającej na płynne rozpoczęcie jazdy.
5. Stefa zmian – dynamiczna – płynne przejście pomiędzy biegiem a rowerem bez zatrzymania
czasu.
6. Program Perfpro – program do grupowej jazdy na czas – pomiar prędkości w oparciu o
interaktywny trenażer Wahoo Snap.
7. Bieżnia Air Runner – bieżnia zakrzywiona – nie zasilana energią elektryczną – napędzana
własną siłą mięśni – brak ograniczeń prędkości.
8. Maksymalna ilość uczestników 60 osób.
9. Każdy z zawodników musi podać swoją wagę ciała.
10. Jeżeli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do masy zawodnika, organizator może prosić o
zważenie przed zawodami na wadze klubowej.
11. Start falowy co 1.5h po 10 osób.
12. Przypisanie do danej fali jest losowe i nie ma podziału na przewidywany czas ukończenia.
13. Koniec biegu liczony jest w momencie osiągnięcia przez zawodnika określonego dystansu.
Zawodnik sam kontroluje osiągnięty dystans.
14. Jeżeli zawodnik nie osiągnął podczas biegu lub roweru założonego dystansu i rozpoczął
kolejny etap konkurencji zostaje zdyskwalifikowany.
15. Limit ukończenia zawodów 01h :30 min
16. Kara – za niesportowe zachowanie 1min – pierwsze i ostatnie ostrzeżenie – następnie
dyskwalifikacja.
17. Pomiar czasu – czas całkowity liczony jest ręcznie. Rower liczony jest automatycznie przez
program Perfpro.  Bieg liczony automatycznie przez bieżnie Air Runner;
18. Wyniki – wyniki będą podane na podane sms oraz dostępne na stronie organizatora.
19. Dodatkowo wynik roweru zostanie wysłany drogą mailową z całym opisem i analizą Perfpro  (możliwość wykorzystania Stravy i Training Peaks) .
20. Ograniczenia – bieżnia Air Runner – prędkość liczona z ilości obrotów rolki i jest obarczona
pewnego rodzaju różnicą do rzeczywistego biegu w terenie, ale wszystkie bieżnie Air Runner
zachowują się w ten sam sposób.
21. Ograniczenia Perfpro – prędkość liczona dzięki watom i wadze uczestnika w sposób bardzo
przybliżony do rzeczywistej. Wszystkie trenażery zostały odpowiednie skalibrowane i nie powinny być obarczone żadnym błędem.
22. W razie jakichkolwiek niejasności decyduję organizator po konsultacji z sędziami.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i poinformowaniu o tym uczestników.
24. Zawodnik ma obowiązek posiadać numer startowy cały czas podczas trwania zawodów;
25. Zawodnik nie ma obowiązku posiadać kasku podczas trwania zawodów
26. Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi  – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.
27. Za pozostawione w szatni rzeczy klub Trigym nie odpowiada.

M K Indywidualana Bieg + T1 Rower czas po rower T2 + Bieg Total czas
1 Vitas Vasilevicius 00:12:42 0:19:53 00:32:35 0:08:56 00:41:31
2 Bartosz Smęda 00:12:11 0:20:28 00:32:39 0:08:54 00:41:33
3 Adrian Klincewicz 00:13:38 0:18:01 00:31:39 0:10:02 00:41:41
4 Kamil Czaja 0:14:04 0:20:01 0:34:05 0:10:03 0:44:08
5 Adrian Wilk 00:12:40 0:19:40 00:32:20 0:12:06 00:44:26
6 Wojciech Greguła 0:14:54 0:19:05 0:33:59 0:11:15 0:45:14
7 Piotr Będkowski 0:14:44 0:20:11 0:34:55 0:11:13 0:46:08
8 Policzkiewicz Maciej 0:14:08 0:20:51 0:34:59 0:11:15 0:46:14
9 Pavel Zalatukhin 0:14:14 0:21:53 0:36:07 0:10:12 0:46:19
10 Bartosz Śmieja 0:15:25 0:19:42 0:35:07 0:11:29 0:46:36
11 Tomek Świtalski 0:15:26 0:20:09 0:35:35 0:11:03 0:46:38
12 Jankowski Adrian 00:14:00 0:22:47 00:36:47 0:11:07 00:47:54
13 Darek Szuniewicz 0:14:30 0:22:39 0:37:09 0:11:32 0:48:41
14 Fąferek Piotr 0:15:55 0:21:01 0:36:56 0:11:59 0:48:55
15 Tomek Wiśniewski 0:15:06 0:23:31 0:38:37 0:11:46 0:50:23
16 Ochroński Krzysztof 0:14:40 0:24:46 0:39:26 0:11:21 0:50:47
17 Sarosi Krzystof 00:15:24 0:23:30 00:38:54 0:12:24 00:51:18
18 Rolbiecki Karol 0:16:39 0:22:08 0:38:47 0:12:54 0:51:41
1 Karolina Jahnz 0:16:08 0:24:13 0:40:21 0:11:40 0:52:01
19 Patryk Liebner 0:16:37 0:24:13 0:40:50 0:12:06 0:52:56
20 Marcin Bulsa 0:16:01 0:25:22 0:41:23 0:11:49 0:53:12
21 Adam Macudziński 0:18:01 0:21:49 0:39:50 0:14:31 0:54:21
22 Sebastian Jelonkiewicz 0:17:34 0:23:01 0:40:35 0:13:53 0:54:28
23 Ziółkowski Arkadiusz 0:17:28 0:25:16 0:42:44 0:13:52 0:56:36
24 Brasel Marcin 0:18:50 0:26:19 0:45:09 0:14:04 0:59:13
25 Maduzia Marcin 0:18:13 0:28:52 0:47:05 0:13:56 1:01:01
26 Ziemkiewicz Krzysztof 0:26:05 0:44:18 1:10:23 0:20:40 1:31:03

Sztafety

Bieg + T1 Rower czas po rower T2 + Bieg Total czas
1 Maciek Kwaśniewski / Seweryn Prusik 00:14:30 0:21:10 00:35:40 0:12:23 00:48:03
2 Marcin Gaj/ Adam Gruszka 00:17:07 0:22:02 00:39:09 0:11:27 00:50:36
3 Natalia Pindera / Łukasz Bejm 00:16:53 0:22:24 00:39:17 0:11:35 00:50:52

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon – 14.04.2019

Trigym Indoor Duathlon

Dystans 3km/12km/2km

Miejsce: Trigym Szczecin

Organizator: Trigym Szczecin

Sponsor Główny: Tricarbon

Bieg – Bieżnie grawitacyjne AirRunner –  bark ograniczeń prędkości

Rower – trenażer Wahoo Snap w programie Perfpro – brak ograniczeń prędkości

Strefa zmian T1 i T2 – dynamiczne

Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi – kask nieobowiązkowy – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.

Maksymalna dopuszczalna ilość zawodników – 60

Profil Trasy Kolarskiej

13.04-14.04 – Otwarcie biura zawodów – odbiór pakietów startowych

14.04 Niedziela

07:30 Wprowadzenie rowerów do strefy zmian dla pierwszej fali

07:55 – Oficjalne otwarcie zawodów

08:00 – Start pierwszej fali zawodników – starty odbywać się będą po 10 osób co 1.5h

19:30 – Przewidywany ostatni zawodnik na mecie

19:45 – Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród

19:50 – Dekoracja zwycięzców

20:00 – Oficjalne zamknięcie zawodów

 

Nagrody:

Dla zawodników w klasyfikacji Open  K i M przyznane zostaną nagrody od sponsora głównego sklepu Tricarbon

Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie , które podpiszą oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

2. Podczas zawodów obowiązuje regulamin klubu Trigym  dostępny na stronie www.trigym.pl

3. Każdy kto zapisuje się i akceptuje regulamin oświadcza, że zna swój stan zdrowia i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

Zgłoszenia:

Poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na stronie klubu www.trigym.pl oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

Opłata startowa:

– Płatna przelewem na konto Trigym Tomasz Świtalski ul.Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin numer konta Ing Bank: 13 1050 1559 1000 0097 0194 9233 albo w recepcji klubu najpóźniej na dzień przed zawodami. W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika.
– Wysokość opłaty startowej wynosi 50 zł  i obowiązuje przez cały okres zgłoszeń.
– Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż na dzień przed zawodami.
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej.
– Dokonanie opłaty startowej zostanie potwierdzone drogą mailową wraz z podaniem numeru startowego i fali.

– W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

Trigym Indoor Tricarbon Duathlon :

REGULAMIN/INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

1. Dystans duathlonu to 3 km bieg / 12 km rower / 2 km bieg
2. W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców / opiekunów do wzięcia w nich udziału;
3. Trasa – w załączniku – pagórkowata z kilkoma podjazdami, biegowa po bieżni Air Runner;
4. Strefa zmian – pomiędzy strefą rowerową a biegową w wyznaczonym miejscu . Rowery ustawione w odległości pozwalającej na płynne rozpoczęcie jazdy.
5. Stefa zmian – dynamiczna – płynne przejście pomiędzy biegiem a rowerem bez zatrzymania
czasu.
6. Program Perfpro – program do grupowej jazdy na czas – pomiar prędkości w oparciu o
interaktywny trenażer Wahoo Snap.
7. Bieżnia Air Runner – bieżnia zakrzywiona – nie zasilana energią elektryczną – napędzana
własną siłą mięśni – brak ograniczeń prędkości.
8. Maksymalna ilość uczestników 60 osób.
9. Każdy z zawodników musi podać swoją wagę ciała.
10. Jeżeli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do masy zawodnika, organizator może prosić o
zważenie przed zawodami na wadze klubowej.
11. Start falowy co 1.5h po 10 osób.
12. Przypisanie do danej fali jest losowe i nie ma podziału na przewidywany czas ukończenia.
13. Koniec biegu liczony jest w momencie osiągnięcia przez zawodnika określonego dystansu.
Zawodnik sam kontroluje osiągnięty dystans.
14. Jeżeli zawodnik nie osiągnął podczas biegu lub roweru założonego dystansu i rozpoczął
kolejny etap konkurencji zostaje zdyskwalifikowany.
15. Limit ukończenia zawodów 01h :30 min
16. Kara – za niesportowe zachowanie 1min – pierwsze i ostatnie ostrzeżenie – następnie
dyskwalifikacja.
17. Pomiar czasu – czas całkowity liczony jest ręcznie. Rower liczony jest automatycznie przez
program Perfpro.  Bieg liczony automatycznie przez bieżnie Air Runner;
18. Wyniki – wyniki będą podane na podane sms oraz dostępne na stronie organizatora.
19. Dodatkowo wynik roweru zostanie wysłany drogą mailową z całym opisem i analizą Perfpro  (możliwość wykorzystania Stravy i Training Peaks) .
20. Ograniczenia – bieżnia Air Runner – prędkość liczona z ilości obrotów rolki i jest obarczona
pewnego rodzaju różnicą do rzeczywistego biegu w terenie, ale wszystkie bieżnie Air Runner
zachowują się w ten sam sposób.
21. Ograniczenia Perfpro – prędkość liczona dzięki watom i wadze uczestnika w sposób bardzo
przybliżony do rzeczywistej. Wszystkie trenażery zostały odpowiednie skalibrowane i nie powinny być obarczone żadnym błędem.
22. W razie jakichkolwiek niejasności decyduję organizator po konsultacji z sędziami.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i poinformowaniu o tym uczestników.
24. Zawodnik ma obowiązek posiadać numer startowy cały czas podczas trwania zawodów;
25. Zawodnik nie ma obowiązku posiadać kasku podczas trwania zawodów
26. Dopuszczalne rowery – każdy model roweru od 22 do 28 cali z możliwością zdejmowania tylnej osi  – możliwe wypożyczenie rowerów klubowych – buty kolarskie własne.
27. Za pozostawione w szatni rzeczy klub Trigym nie odpowiada.

M K Indywidualana Bieg + T1 Rower czas po rower T2 + Bieg Total czas
1 Vitas Vasilevicius 00:12:26 0:20:00 00:32:26 0:08:50 00:41:16
2 Bartosz Smęda 00:11:47 0:21:07 00:32:54 0:08:32 00:41:26
3 Tomek Świtalski 00:15:09 0:21:45 00:36:54 0:10:38 00:47:32
4 Wiktor Wolski 0:14:43 0:23:10 0:37:53 0:10:27 0:48:20
5 Dorian Kunikowski 00:13:59 0:24:32 00:38:31 0:10:44 00:49:15
6 Rolbiecki Karol 0:15:36 0:22:24 0:38:00 0:11:57 0:49:57
1 Karolina Jahnz 0:16:03 0:23:40 0:39:43 0:11:45 0:51:28
7 Ochroński Krzysztof 00:14:11 0:25:48 00:39:59 0:11:45 00:51:44
8 Adam Macudziński 0:16:45 0:23:26 0:40:11 0:13:12 0:53:23
9 Oskar Kęszycki 0:16:03 0:26:29 0:42:32 0:11:02 0:53:34
10 Krzysztof Czarnota 0:15:59 0:27:12 0:43:11 0:12:27 0:55:38
11 Ziółkowski Arkadiusz 0:16:12 0:26:03 0:42:15 0:13:23 0:55:38
12 Jarek Dulny 0:17:48 0:28:36 0:46:24 0:12:42 0:59:06